Piratika
   
Hipnoterapia

Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem doświadczanym przez ludzi.
Jest to stan charakteryzujący się psychicznym i fizycznym uspokojeniem, szczególną możliwością koncentracji z jednoczesnym dostępem do nieświadomej części siebie i zachowaniem samoświadomości.

Hipnoterapia polega na wykorzystaniu naturalnych, tkwiących w każdym z nas sposobów i siły autoleczenia. Często pojawiające się symptomy są sygnałem o nieuświadomionej potrzebie rozwoju. Hipnoza daje możliwość pracy w obszarze tworzenia się nieuświadomionych wzorców, co zwiększa szanse na dotarcie do przyczyny zaburzenia, czy ograniczającego mechanizmu. Ważne jest  zaangażowanie emocjonalne w proces terapeutyczny, dzięki czemu biograficzna terapia za pomocą hipnozy może zdecydowanie przyspieszyć „przepracowanie” trudnych czy ograniczających w życiu wzorców.

Hipnoterapia to terapia za pomocą hipnozy. Proces terapeutyczny ma na celu aktywizowanie i wspieranie rozwoju klienta w jego dążeniu do świadomości i odpowiedzialności za swoje wybory, czyny, zdrowie, stan psychiczny. Szczególnie podczas hipnoterapii korzysta się (na ile to możliwe) ze światopoglądu, postawy i słów klienta jako najlepszego sposobu na poszerzenie świadomości i wglądu w trudne obszary przeżyć czy oczekiwanych zmian.

Zaangażowanie i motywacja klienta jest podstawą sukcesu; każda zmiana jest osobistą decyzją, a metoda pracy służy tylko jako narzędzie wspomagające rozwój autonomii i umiejętności radzenia sobie.