Piratika
   
Coaching

Jest to oferta skierowana do osób, dla których priorytetem jest zmiana w zakresie: poprawy komunikacji, budowania szczerych i otwartych relacji, twórczego wykorzystywania konfliktów, redukcji stresu. Bazą jest przyjęcie odpowiedzialności za własny rozwój i uznanie możliwości tkwiących w każdym z nas do uzyskania harmonii, poszerzenia swojej osobistej świadomości siebie i decydowanie o wykorzystaniu swojego potencjału.

Praca odbywa się o obszarze przekraczania ograniczeń, jest twórczym podejściem do trudnych sytuacji, wykorzystywaniem zmiany jako czynnika rozwoju, a wszystko zgodnie z założeniem odnajdywania siebie i stawania się bardziej sobą. Nie chodzi o dostosowywanie się i realizowanie "właściwych" wzorców, ale odszukanie swojego indywidualnego sposobu na pracę i życie osobiste, oraz korzystną równowagę między nimi. Podobnie jak w relacji terapeutycznej, tak i w procesie coachingu klient ma możliwość poznawania siebie w relacji, poznania własnych mechanizmów działania oraz doświadczania, z uznaniem siebie i osobistych priorytetów. Coaching odwołuje się do osobistego potencjału, sprawia, że zwiększają się możliwości w obszarze odporności psychicznej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, natomiast zmniejszają się lęki związane z ciągłymi zmianami, napięcie i stres.